GREETINGS FROM SERBIA

Danas se širom Srbije gotovo svakodnevno odvijaju mini borbe aktivista, zapravo običnih građana okupljenih u formalna i neformalna udruženja koji se udružuju pokušavajući da ukažu nadležnima i javnosti stepen ugroženosti voda, vazduha i zemlje na kojoj živimo. Ako u Smederevu parkirate automobil pored Železare, sledećeg dana će vam ga potpuno prekriti crvena čelična prašina, i tako je već godinama. U Beogradu su na vodoizvorištu vodovoda nikli objekti iz kojih se putem septičkih jama nuždi direktno u vode koje svi pijemo. U termoelektranama se loži prljava ruda lignit. Industrijska postrojenja retko ispunjavaju standarde. U vazduh se svakodnevno emituju opasne materije. Planinske reke se stavljaju pod hipoteke kako bi se sprovele u cevi iz kojih bi dobijali minorne količine energije. Iz komunalnih deponija se cede otpadne vode koje završavaju u najvećim rekama. Šume se neplanski i protivzakonito seku. Zakonske procedure pri izgradnji novih industrijskih postrojenja se ne poštuju. Zelene površine u gradovima se asfaltiraju. Građani protestuju. Neki mladi sade i pošumljavaju. Živimo u vremenu u kome deluje da je interes kapitala ispred interesa građana, prirode i zaštite životne sredine u kojoj svi živimo. Ima li nade? Naš video rad “Greetings from Serbia” je 2021. prikazivan u okviru izložbe Efekat pregleda u Muzeju savremenu umetnosti u Beogradu.