Srbokap

Policajac – Privatnik! Vitez beogradske kaldrme!
Srbokap se kao serijal radio drama na radiju B92 emitovao u sklopu Ritma Srca All Stars od 1994. do 2001.
autor i pisac najvećeg broja tekstova: Nikola Zavišić.