Priroda i društvo

U koprodukciji sa Paprika Latino produkcijom za potrebe MISP – Programa podrške razvoju infrstrukture lokalne samouprave producirali smo kampanju Priroda i Društvo koju je finansijski podržala Evropska unija. Pored polusatnog filma, kreativno smo osmišljavali radio i TV džinglove kao i print kampanju.