Nije izlaz

Nije izlaz je jedan od projekata na kojem smo radili, na kom se radi, i na kome ćemo tek raditi. Sav naš entuzijazam, naša htenja i buljuci ideja se slivaju upravo u ovom pravcu.