Šta Vam fali?

Zdravstvo, moja priča. Situacije o kojima slušamo svaki dan. Ludila mozga, čekanje u redovima. Lekovi za smirenje na svoju ruku. Serijal za portal Nova ekonomija.