Kako se troši naš novac?

Producirali smo video spotove koji promovišu Otvorenu upravu. Odgovornost, transparentnost i učešće građana u vođenju i upravljanju sistema. Građani traže učešće u donošenju odluka. Vdeo klipovi: prvi, drugi. Treći je pred vama: