Iskustva i problemi sa kojima se suočavaju istraživačke novinarke

Iako većinu istraživačkih redakcija u Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji čine žene, one su i u ovoj sferi manje prisutne na menadžerskim pozicijama. Saznajte više o iskustvima istraživačkih novinarki u ovim zemljama.