Generalni urbanistički plan Beograda 2041

Generalni urbanistički plan Beograda 2041 je najvažniji prostorni dokument za razvoj Beograda u naredne dve decenije. Da li će Beograd na bolje ili neće, direktno zavisi od kvaliteta ovog plana – procesa njegove izrade, stručnosti i utemeljenosti, participacije i učešća javnosti. GUP je jako važan jer su odgovori na sva pitanja o tome kako ćemo živeti u ovom gradu – u njemu. Četiri videa koje smo producirali za Novu plansku praksu.