100 godina Zavoda za intelektualnu svojinu

Tradicija i istorija zaštite intelektualne svojine u Srbiji i istorija rada Zavoda koji je osnovan 15. novembra 1920. godine. Film o Zavodu i tri kratka filma o zaštiti patenta, žiga i zaštiti dizajna.