Tito u Africi

Muzej Jugoslavije nas je angažovao da napravimo video rad koji je deo postavke izložbe Tito u Africi – Slike solidarnosti. Kako Beograđani danas doživljavaju spomen obeležja Agostino Netu i Prvoj konferenciji nesvrstanih, a kako ta vremena doživljava Stiven Hanington, “Mače, idem do Kluza”? Kako izgleda Park Prijateljstva, u kom studentskom domu su bili smešteni studenti iz Afrike i kako je ploča sa liderima pokreta Nesvrstanih završila u jednoj bašti u Zaklopači kraj Beograda?