O dobrim delima… ili sve o komšijinoj kravi

Kao izvršna produkcija učestvovali smo u realizaciji divnog serijala o filantropiji i dobročinjenju. Serijal od 18 epizoda nastao je u produkciji Fonda B92.