Jakovljević

Istoprezimeni junak jeste serijal radio-drama rađen i emitovan na radiju B-92 u periodu 1998 – 2002. Sastoji se od 42 epizode dužine od 5 do 10 minuta.
Jakovljević je zamišljen i ostvaren u obliku „romana skoka podsvesti“ što je odgovor autora na „roman toka svesti“ (iako ga niko ništa nije pitao) na kome mu je izgrađena ličnost (mada se o ovoj tezi može diskutovati). Takođe, postoji i jasan upliv „noir“ estetike u sadržajnom kontekstu i strukturi priče.