Hoću Poverenika, a na poslušnika

Želimo poverenika koji ima integritet neophodan za kontrolu i nadzor rada državnih organa. Želimo poverenika izabranog u skladu sa kriterijumima koji garantuju da neće biti povezan sa političkim strankama, da nije kršio zakon, profesionalne standarde i pravila struke. Želim poverenika koji ima neposredno radno iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja. Vladavina prava i demokratski principi. Video klipovi za kampanju Crte.