Erste mikro preduzeća

Tri klijentske priče o malim preduzećima sa kojima posluje Erste banka.