Čekači

Proveravali smo da li penzioneri još uvek čekaju u redovima i kako izgledaju bankomati Telenor banke koji primaju i uplate i rade sa valutom.